Κάθετες Περσίδες

Κάθετες Περσίδες

Κάθετες Περσίδες

Διαδικασία ολοκλήρωσης

  • Μελέτη
  • Εξειδικευμένο Προσωπικό
  • Πρόταση
  • Λύση
  • Κατασκευή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Ύφασμα της επιλογής σας
  • Ύφασμα της επιλογής σας
  • Αντικαθιστά την κουρτίνα
  • Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης